SPRĘŻYNY GAZOWE

Firma SpecialSprings należy do światowej czołówki producentów sprężyn gazowych i siłowników azotowych. Sprężyny gazowe mają szereg zalet takich jak możliwość regulowania siły nacisku przez zwiększanie lub zmniejszanie ciśnienia azotu, możliwość pracy w układach połączonych, równomierna siła nacisku oraz kompaktowe wymiary w stosunku do dużej siły rozprężnej, a także brak konieczności stosowania napięcia wstępnego, co powoduje ekstremalnie wydłużoną żywotności liczoną w milionach cykli roboczych.

Firma SpecialSprings jest liderem w opracowywaniu systemów zabezpieczających przed wystrzałem sprężyny czy ich uszkodzeniem wynikającym z zabrudzenia podczas pracy w niekorzystnych warunkach. Do takich systemów należy osłona SKUDO zabezpieczająca przed przedostawaniem się zanieczyszczeń do wnętrza sprężyny, OSAS i OPAS to zabezpieczenia pozwalające na rozładowanie ciśnienia przy przekroczeniu obciążenia. Wszystkie te systemy składają się na koncepcję produkcji LifePlus.

Ponadto wszystkie produkty wykonywane są zgodnie z dyrektywą europejską PED 97/23/EC przy odpowiedniej dbałości o środowisko, oraz są poddawane rygorystycznym testom przyspieszonego zużycia.

Sprężyny gazowe - cały rozdział
Koncepcja Life Plus
Odklejacze gazowe NE
Spreżyny gazowe M
Spreżyny gazowe MS
Spreżyny gazowe RV
Spreżyny gazowe RS
Spreżyny gazowe RF
Spreżyny gazowe S
Spreżyny gazowe standard ISO 11901 SC
Spreżyny gazowe standard ISO 11901 SCF
Spreżyny gazowe H
 
Spreżyny gazowe HF
Spreżyny gazowe LS
Spreżyny gazowe ML
Spreżyny gazowe KE
System Manifold MANIFOLD
Mocowania do sprężyn gazowych
System sieciowy
Akcesoria
Sprężyny z kontrolowanym powrotem
Azotowa jednostka wykrawająca
Informacje ogólne
Azot - Korzyści

OSAS aktywne zabezpieczenie przed przekroczeniem dopuszczalnego skoku sprężyny
Co to jest?
OSAS to 3 unikatowe rozwiązania Special Springs w kwestii bezpieczeństwa użytkowego sprężyn gazowych. OSAS służy do całkowitego i kontrolowanego rozładowania ciśnienia wewnątrz sprężyny kiedy rzeczywisty skok roboczy przekroczy wartość nominalną
Jak to jest zrobione?
1. wersja korpus-tuleja
Zabezpieczenie OSAS w wersji korpusowo-tulejowej stanowi zewnętrzny pierścień zintegrowany z wewnętrznym systemem uszczelniającym korpus sprężyny.

OSAS aktywuje się samoczynnie chroniąc korpus przed deformacją i zapewniając większe bezpieczeństwo użytkowania.
2. wersja korpus-dno
Zabezpieczenie OSAS w wersji korpus-dno stanowi połączenie jednorazowego systemu rozszczelniającego z dnem sprężyny.

System ten aktywuje się samoczynnie chroniąc korpus przed uszkodzeniami strukturalnymi i zapewniając większe bezpieczeństwo użytkowania.
3. wersja korpus-tłoczysko
Zabezpieczenie OSAS w wersji korpus-tłoczysko występuje w formie rowków przerywających szczelność sprężyny w obszarze połączenia ścianki korpusu z tłoczyskiem.

System ten aktywuje się samoczynnie chroniąc korpus przed uszkodzeniami i zapewniając większe bezpieczeństwo użytkowania.
Korzyści systemu OSAS
 • Doprowadzenie do całkowitego i kontrolowanego rozładowania sprężyny gazowej w przypadku przekroczenia skoku.
 • Redukcja ryzyka uszkodzenia narzędzia i ciała operatora
 • Samoczynna aktywacja
 • Brak wpływu na cenę sprężyny gazowej

USAS aktywne zabezpieczenie przed niekontrolowanym powrotem tłoczyska sprężyny.
Co to jest?
USAS to 3 unikatowe rozwiązania Special Springs w kwestii bezpieczeństwa użytkowego sprężyn gazowych. USAS służy do całkowitego i kontrolowanego rozładowania ciśnienia wewnątrz sprężyny podczas gdy skompresowane tłoczysko zostanie nagle zwolnione poprzez natychmiastowe usunięcie z niej obciążenia. Zazwyczaj problem ten występuje podczas próby otwarcia zablokowanego narzędzia.
Jak to jest zrobione?
1. wersja korpus-tuleja
Zabezpieczenie USAS w tej wersji wykonania sprężyny gazowej jest rozwiązaniem umiejscowionym na styku tulei uszczelniającej z wewnętrzną ścianą korpusu i pierścieniem C-ring.

System ten aktywuje się samoczynnie chroniąc korpus przed uszkodzeniami i zapewniając większe bezpieczeństwo użytkowania.
2. wersja korpus-dno
Zabezpieczenie USAS w wersji korpus-dno jest rozwiązaniem umiejscowionym na styku tulei uszczelniającej z wewnętrzną ścianą korpusu i pierścieniem C-ring znajdującym się na dnie sprężyny.

System ten aktywuje się samoczynnie chroniąc korpus przed uszkodzeniami i zapewniając większe bezpieczeństwo użytkowania.
3. wersja korpus-tłoczysko
Zabezpieczenie USAS w wersji korpus-tłoczysko jest rozwiązaniem umiejscowionym na styku tulei uszczelniającej, tłoczyska i pierścienia C ring znajdującego się w górnej części korpusu.

System ten aktywuje się samoczynnie chroniąc korpus przed uszkodzeniami i zapewniając większe bezpieczeństwo użytkowania.
Korzyści systemu USAS
 • Doprowadzenie do całkowitego i kontrolowanego rozładowania sprężyny gazowej w przypadku niekontrolowanego powrotu tłoczyska.
 • Redukcja ryzyka uszkodzenia narzędzia i ciała operatora
 • Samoczynna aktywacja
 • Brak wpływu na cenę sprężyny gazowej

OPAS aktywne zabezpieczenie przed przekroczeniem ciśnienia.
Co to jest?
OPAS to 2 unikatowe rozwiązania Special Springs w kwestii bezpieczeństwa użytkowego sprężyn gazowych które polegają na całkowitej i kontrolowanej redukcji ciśnienia podczas gdy zostanie przekroczony dopuszczalny limit. Główną przyczyną powstawania nadciśnienia jest zmniejszenie objętości wewnętrznej cylindra, w związku z przedostawaniem się do środka sprężyny płynów i smarów.
Jak to jest zrobione?
OPAS stanowi kombinację jednorazowej przegrody, korka oraz przeszlifowania spustowego umiejscowionego na dnie sprężyny gazowej.

Korzyści systemu OPAS
 • Doprowadzenie do całkowitego i kontrolowanego rozładowania sprężyny gazowej w przypadku przekroczenia maksymalnego dozwolonego ciśnienia.
 • Redukcja ryzyka uszkodzenia narzędzia i ciała operatora
 • Samoczynna aktywacja
 • Brak wpływu na cenę sprężyny gazowej

SPRĘŻYNY GAZOWE
Aby poprawić trwałość sprężyn gazowych, użytkownik musi postępować zgodnie z zaleceniami dotyczącymi sposobu użytkowania, jak również rygorystycznie przestrzegać, dokładnie wszystkich instrukcji zamieszczonych poniżej.

Sprężyny gazowe muszą być instalowane w narzędziu zgodnie z zaleceniami zamieszczonymi w instrukcji dołączonej do każdej sprężyny gazowej; należy również zawsze stosować oryginalne akcesoria mocujące SPECIAL SPRINGS.

Powierzchnia, na której jest umieszczona sprężyna i powierzchnia kontaktu z tłoczyskiem muszą być doskonale równoległe w celu niedopuszczenia do powstawania bocznych sił, które mogłyby spowodować straty ciśnienia lub przegrzanie.

Powierzchnia styku z tłoczyskiem musi być prostopadła do kierunku skoku sprężania. Powierzchnia styku musi być bardzo dokładnie poprowadzona i twarda w celu niedopuszczenia działania na tłoczysko bocznych sił, które mogłyby spowodować straty ciśnienia lub przegrzanie.

Sprężyny gazowe nie mogą być stosowane w sposób, w którym tłoczysko nie byłoby w pełni swobodne w swoim położeniu sprężania, ponieważ mogłoby to spowodować gwałtowne ruchy, a w konsekwencji uszkodzenia wewnętrzne sprężyny jej rozszczelnienie.

W przypadku, gdyby sprężyna była umieszczona w otworze, korpus tłoka sprężyny musi wystawać co najmniej 5mm. Zaleca się również, aby w przypadku odwrotnie zamontowanych sprężyn, wykonać otwory do odprowadzania cieczy w gnieździe sprężyny.

Nawet jeśli temperatura robocza sprężyn gazowych wynosi od 0˚C do 80˚C, zalecana temperatura robocza wynosi 50˚C. Na specjalne życzenie SPECIAL SPRINGS może dostarczyć sprężyny gazowe zaprojektowane z myślą o zastosowaniu w temperaturze roboczej o zakresie między -20˚C a 200˚C.

Zalecany skok jest podany dla każdego modelu sprężyny gazowej. Jeśli skok jest dłuższy niż zalecany, trwałość wyrobu będzie niższa.

Maksymalna prędkość skokowa jest podana dla każdego modelu sprężyny. Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie orientacyjny, a zatem prędkość rzeczywista zależy od warunków użytkowania.

Maksymalna prędkość skokowa jest podana dla każdego modelu sprężyny. Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie orientacyjny, a zatem prędkość rzeczywista zależy od warunków użytkowania.

Aby zapewnić możliwie optymalne osiągi wyrobu, zalecamy również okresową kontrolę wzrokową wyrobu umożliwiającą wykrycie ewentualnych nieprawidłowości.

Nie można przekraczać maksymalnej wartości ciśnienia ładowania (w temp. 20˚C), ponieważ grozi to obniżeniem poziomu bezpieczeństwa użytkowania wyrobu. Do ładowania należy stosować wyłącznie azot.

Wszelkie czynności, które mają być wykonywane na sprężynie gazowej (wymiana uszczelki, zmiana ciśnienia, doładowanie gazu lub wymiana złączek między sprężynami) muszą być wykonane przez technika posiadającego specjalne uprawnienia i przeszkolonego przez SPECIAL SPRINGS w zakresie tego typu czynności. SPECIAL SPRINGS może zapewnić szkolenie i wystawić zaświadczenia o uprawnieniach do wykonywania tego rodzaju czynności. W przypadku gdybyście Państwo nie mieli dostępu do tego rodzaju szkolenia, prosimy o kontakt z działem handlowym firmy RAF.Nasi partnerzy:

amf guthle h+s kern omcr special springs voestalpine