SPRĘŻYNY GAZOWE

Sprężyny gazowe - cały rozdział


SPRĘŻYNY GAZOWE
Aby poprawić trwałość sprężyn gazowych, użytkownik musi postępować zgodnie z zaleceniami dotyczącymi sposobu użytkowania, jak również rygorystycznie przestrzegać, dokładnie wszystkich instrukcji zamieszczonych poniżej.

Sprężyny gazowe muszą być instalowane w narzędziu zgodnie z zaleceniami zamieszczonymi w instrukcji dołączonej do każdej sprężyny gazowej; należy również zawsze stosować oryginalne akcesoria mocujące SPECIAL SPRINGS.

Powierzchnia, na której jest umieszczona sprężyna i powierzchnia kontaktu z tłoczyskiem muszą być doskonale równoległe w celu niedopuszczenia do powstawania bocznych sił, które mogłyby spowodować straty ciśnienia lub przegrzanie.

Powierzchnia styku z tłoczyskiem musi być prostopadła do kierunku skoku sprężania. Powierzchnia styku musi być bardzo dokładnie poprowadzona i twarda w celu niedopuszczenia działania na tłoczysko bocznych sił, które mogłyby spowodować straty ciśnienia lub przegrzanie.

Sprężyny gazowe nie mogą być stosowane w sposób, w którym tłoczysko nie byłoby w pełni swobodne w swoim położeniu sprężania, ponieważ mogłoby to spowodować gwałtowne ruchy, a w konsekwencji uszkodzenia wewnętrzne sprężyny jej rozszczelnienie.

W przypadku, gdyby sprężyna była umieszczona w otworze, korpus tłoka sprężyny musi wystawać co najmniej 5mm. Zaleca się również, aby w przypadku odwrotnie zamontowanych sprężyn, wykonać otwory do odprowadzania cieczy w gnieździe sprężyny.

Nawet jeśli temperatura robocza sprężyn gazowych wynosi od 0˚C do 80˚C, zalecana temperatura robocza wynosi 50˚C. Na specjalne życzenie SPECIAL SPRINGS może dostarczyć sprężyny gazowe zaprojektowane z myślą o zastosowaniu w temperaturze roboczej o zakresie między -20˚C a 200˚C.

Zalecany skok jest podany dla każdego modelu sprężyny gazowej. Jeśli skok jest dłuższy niż zalecany, trwałość wyrobu będzie niższa.

Maksymalna prędkość skokowa jest podana dla każdego modelu sprężyny. Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie orientacyjny, a zatem prędkość rzeczywista zależy od warunków użytkowania.

Maksymalna prędkość skokowa jest podana dla każdego modelu sprężyny. Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie orientacyjny, a zatem prędkość rzeczywista zależy od warunków użytkowania.

Aby zapewnić możliwie optymalne osiągi wyrobu, zalecamy również okresową kontrolę wzrokową wyrobu umożliwiającą wykrycie ewentualnych nieprawidłowości.

Nie można przekraczać maksymalnej wartości ciśnienia ładowania (w temp. 20˚C), ponieważ grozi to obniżeniem poziomu bezpieczeństwa użytkowania wyrobu. Do ładowania należy stosować wyłącznie azot.

Wszelkie czynności, które mają być wykonywane na sprężynie gazowej (wymiana uszczelki, zmiana ciśnienia, doładowanie gazu lub wymiana złączek między sprężynami) muszą być wykonane przez technika posiadającego specjalne uprawnienia i przeszkolonego przez SPECIAL SPRINGS w zakresie tego typu czynności. SPECIAL SPRINGS może zapewnić szkolenie i wystawić zaświadczenia o uprawnieniach do wykonywania tego rodzaju czynności. W przypadku gdybyście Państwo nie mieli dostępu do tego rodzaju szkolenia, prosimy o kontakt z działem handlowym firmy RAF.Nasi partnerzy:

amf guthle h+s kern omcr special springs voestalpine